V primeru, da za nakup hiše ali stanovanja potrebujemo kredit pri banki, bo banka zahtevala vinkulacijo zavarovalne police za to nepremičnino v njeno korist.

To pomeni, da bo v primeru škode banka prvi upravičenec in prejemnik zavarovalnine.

V veliki večini primerov, bo banka odobrila izplačilo zavarovalnine lastniku nepremičnine. To ne bi odobrila v primeru, da kreditojemalec ne bi redno odplačeval kredita.

Vinkulacija se sklene za določeno obdobje

Vinkulacija se sklene za obdobje trajanja zavarovalne police. Kljub temu, da smo pri banki vzeli kredit npr. za 20 let, bo izdana vinkulacija veljala do poteka zavarovalnice police. Po poteku bo banka zahtevala novo sklenitev zavarovanja in vnovično uredite vinkulacije.

Zavarovanja za nepremičnene se običajno sklepajo za 10 let, tako da je s tem obdobjem tudi omejena ena vinkulacija.

Banki moramo dostaviti kopijo zavarovalne police in potrdilo o vinkulaciji.

Ureditev vinkulacije in cena

Vinkulacijo si lahko uredimo ob sklenitvi zavarovanja ali kadarkoli kasneje.

Pri nekaterih zavarovalnicah se vinkulacija napiše kar na polico, pri drugih pa se izpolni poseben obrazec in nato zavarovalnica izda vinkulacijsko potrdilo.

Ureditev vinkulacije je običajno brezplačna, pri nekaterih zavarovalnicah pa je potrebno plačati določen znesek.

Ena vinkulacija velja tako dolgo, kot velja polica. Tako ni potrebno vsakoletno podaljševanje. Če velja zavarovalna polica 10 let, potrebujemo 1 vinkulacijo za celotno obdobje.

Devinkulacija

Po poplačilu kredita se zavarovalna polica devinkulira. S strani banke pridobimo potrdilo o poplačilu kredita in to uredimo na zavarovalnici ali nam kar oni pošljejo izpolnjen obrazec za devinkulacijo, ki ga posredujemo na zavarovalnico.

Zraven informacij za zavarovanje hiš, lahko na naši strani dobite tudi podatke za zavarovanje stanovanja.

Zraven tega, da dobite podatke o kritjih, si lahko naročite tudi informativni izračun in tako preverite ceno.

Pri zavarovanju stanovanja je pomemben podatek ali je stanovanje že zavarovano preko upravljalca stavbe.

Tudi če je stanovanje že zavarovano preko upravnika, je smiselno skleniti samostojno zavarovanje, saj gre običajno za zelo osnovna kritja.

S kvalitetnim zavarovanjem stanovanja poskrbite tudi za zavarovanje opreme, osebne odgovornosti in drugih nevarnosti, ki jih osnovno požarno zavarovanje ne zajema.

Na strani Stanovanje lahko dobite nekaj več informacij in si naročite izračun cene. Izpolnite obrazec in poslali vam bomo kritja in premijo za vaše stanovanje.

Pri pripravi izračuna za zavarovanje hiše potrebujemo različne podatke o hiši (ali drugi nepremičnine, če ne gre za hišo).

Glavni podatki so:

  • površina ali zunanje mere hiše
  • število etaž
  • leto gradnje in obnov
  • dodatni objekti
  • naslov

Površina hiše

Površina hiše je najpomembnejši podatek, saj se z njim določi osnovna zavarovalna vsota. ZV se lahko določi glede na uporabno površino ali glede na zunanje mere hiše.

Število etaž

Zraven same površine je potreben tudi podatek po posameznih etažah in kakšnemu namenu služijo. Ima hiša klet, podstrešje? Je del kleti namenjen bivalnim prostorom? Ali je zgornja etaža mansarda?

Na podlagi teh podatkov dobimo zavarovalno vsoto, ki mora predstavljati gradbeno vrednost naše hiše.

Leto gradnje

Na določene nevarnosti lahko vpliva tudi leto gradnje in morebitnih kasnejših obnov hiše. Tako je tudi letnica izgradnje zelo priporočljiv podatek.

Dodatni objekti

Veliko samostojnih hiš ima tudi kakšne dodatne objekte. V kolikor bi želeli, da so zavarovani tudi vsi ostali objekti, jih je potrebno vključiti na polico. Pri nekaterih zavarovalnicah so nekateri manjši objekti že vključeni zraven zavarovanje hiše.

Kot dodatni objekti se lahko zavarujejo nadstreški, lope, ute, garaže, drugi gospodarski in kmetijski objekti.

Naslov

Na višino premije pri določenih nevarnostih vpliva tudi sama lokacija hiše. To je predvsem za nevarnost poplave in potresa. V vsakem primeru pa je naslov ena izmed osnovnih informacije o hiši, tako da je priporočljivo, da se posreduje že pri prvem kontaktu oz. povpraševanju za zavarovanje hiše.

Za pripravo osnovnega izračuna so ti podatki dovolj. Za bolj natančnega pa je dobro imeti še druge podatke.

Če vas zanima cena za zavarovanje hiše, priporočamo, da najprej izpolnite obrazec za zavarovanje hiše na prvi strani. Po poslanem informativnem izračunu pa vas bomo kontaktirali in povprašali za preostale podatke.

Če potrebujete zavarovanje hiše, ste se ustavili na pravi strani.

Kadar razmišljamo o zavarovanje svoje hiše, nas običajno zanimata dve stvari:

  1. cena
  2. kritja

Glede cene smo vam na prvi strani pripravili brezplačen obrazec za izračun cene. Izpolnite ga in pripravili vam bomo informativno ceno za zavarovanje nepremičnine.

S ceno so povezana tudi kritja, saj če kritij, ko zajema zavarovanje, vipja je cena.

Pri kritjih moramo razmisliti katera so tiste nevarnosti, ki se nam lahko zgodijo in kakšna je njihova verjetnost. Pri tem moramo upoštevati tudi naš pogled na to. Če ocenjujemo, da je verjetnost za vlom v hišo mala, a imamo za to vseeno večji strah, moramo poskrbeti, da zavarovanje zajema dobra kritja v primeru vloma in kraje. Ravno s takšno oceno kritji si bomo pridobili “miren spanec”.