Vinkulacija zavarovalne police za nepremičnino

V primeru, da za nakup hiše ali stanovanja potrebujemo kredit pri banki, bo banka zahtevala vinkulacijo zavarovalne police za to nepremičnino v njeno korist.

To pomeni, da bo v primeru škode banka prvi upravičenec in prejemnik zavarovalnine.

V veliki večini primerov, bo banka odobrila izplačilo zavarovalnine lastniku nepremičnine. To ne bi odobrila v primeru, da kreditojemalec ne bi redno odplačeval kredita.

Vinkulacija se sklene za določeno obdobje

Vinkulacija se sklene za obdobje trajanja zavarovalne police. Kljub temu, da smo pri banki vzeli kredit npr. za 20 let, bo izdana vinkulacija veljala do poteka zavarovalnice police. Po poteku bo banka zahtevala novo sklenitev zavarovanja in vnovično uredite vinkulacije.

Zavarovanja za nepremičnene se običajno sklepajo za 10 let, tako da je s tem obdobjem tudi omejena ena vinkulacija.

Banki moramo dostaviti kopijo zavarovalne police in potrdilo o vinkulaciji.

Ureditev vinkulacije in cena

Vinkulacijo si lahko uredimo ob sklenitvi zavarovanja ali kadarkoli kasneje.

Pri nekaterih zavarovalnicah se vinkulacija napiše kar na polico, pri drugih pa se izpolni poseben obrazec in nato zavarovalnica izda vinkulacijsko potrdilo.

Ureditev vinkulacije je običajno brezplačna, pri nekaterih zavarovalnicah pa je potrebno plačati določen znesek.

Ena vinkulacija velja tako dolgo, kot velja polica. Tako ni potrebno vsakoletno podaljševanje. Če velja zavarovalna polica 10 let, potrebujemo 1 vinkulacijo za celotno obdobje.

Devinkulacija

Po poplačilu kredita se zavarovalna polica devinkulira. S strani banke pridobimo potrdilo o poplačilu kredita in to uredimo na zavarovalnici ali nam kar oni pošljejo izpolnjen obrazec za devinkulacijo, ki ga posredujemo na zavarovalnico.